Flora der Sünger Berge (Sommer 2021)

[332] Pestwurz bei Bonnersüng (Anfang Juni 2021)
[333] Holunder bei Bonnersüng (Anfang Juni 2021)
[334] Holunder bei Bonnersüng (Anfang Juni 2021)
[335] … bei Bonnersüng (Anfang Juni 2021)
[336] Brennnesselmeer „In der Hütte“:Am Sünger Bach beim Sünger Berg (Anfang Juni 2021)
[337] Brennnesselmeer „In der Hütte“:Am Sünger Bach beim Sünger Berg (Anfang Juni 2021)
[338] Margeriten bei Unterbüschen (Anfang Juni 2021)
[339] Margeriten bei Unterbüschen (Anfang Juni 2021)
[340] Margeritenblüte bei Unterbüschen (Anfang Juni 2021)
[343] Weißer Klee bei Stelberg (Anfang Juni 2021)
[344] Wiesenklee, Rotklee bei Stelberg (Anfang Juni 2021)
[341] … bei Hartegasse(Anfang Juni 2021)
[342] … bei Stelberg (Anfang Juni 2021)
[345] Gänseblümchen in Hartegasse (Anfang Juni 2021)
[346] Gänseblümchen in Hartegasse (Anfang Juni 2021)
[347] … bei Unterbüscchem (Anfang Juni 2021)
[348] … bei Unterbüscchem (Anfang Juni 2021)

Wird fortgesetzt.