Fotoserie: Baum am Fuß des Stelberg

[132] Baum am Fuß des Stelberg (April 2021)
[198] Baum am Fuß des Stelberg (Mitte Mai 2021)
[302] Baum am Fuß des Stelberg (Ende Mai 2021)
[355] Baum am Fuß des Stelberg (Mitte Juni 2021)
[433] Baum am Fuß des Stelberg (Ende Juni 2021)
[451] Baum am Fuß des Stelberg (Anfang Juli 2021)
[501] Baum am Fuß des Stelberg (Mitte Juli 2021)
[545] Baum am Fuß des Stelberg (Anfang August 2021)
[548] Baum am Fuß des Stelberg (Mitte August 2021)
[572] Baum am Fuß des Stelberg (Ende August 2021)
[578] Baum am Fuß des Stelberg (Anfang September 2021)
[582] Baum am Fuß des Stelberg (Mitte September 2021)
Obstbaum am Fuß des Stelberg (April 2021)
[586] Baum am Fuß des Stelberg, links im Bild der Sünger Berg (Anfang September 2021)
[587] Baum am Fuß des Stelberg, , links im Bild der Sünger Berg (Anfang September 2021)
[608] Baum am Fuß des Stelberg, , im Hintergrund das Sülztal (Anfang Oktober 2021)